ภาษาอังกฤษ

call

ตัวอย่างThe weatherman made a good call about when the storm would come.

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary call แปลว่า:

 1. การสนทนาทางโทรศัพท์

 2. ขนานนาม

 3. ความต้องการ

 4. การมาเยี่ยม

 5. โก่

 6. การเรียก, การตะโกนเรียก

 7. ร้องเรียกร้องหา

 8. สัญญาณ

 9. ร้องเรียก

 10. พร้อง

 11. เรียกว่า

 12. เรียก

 13. โทร

 14. โทรศัพท์ไปหา

 15. เรียก, ร้องเรียก, ตะโกนเรียก

 16. โทรศัพท์ไปหา

 17. เรียก, ร้องเรียก, ตะโกนเรียก

ภาพประกอบ

 • call

คำสแลงภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

คำสแลงภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่