ภาษาอังกฤษ

call

ตัวอย่างThe weatherman made a good call about when the storm would come.

EN-TH Dictionary call แปลว่า:

 1. (n) การมาเยี่ยม

 2. (n) การสนทนาทางโทรศัพท์

 3. (n) การเรียก, การตะโกนเรียก

 4. (v) ขนานนาม

 5. (n) ความต้องการ

 6. (v) พร้อง

 7. (v) ร้องเรียก

 8. (v) ร้องเรียกร้องหา

 9. (n) สัญญาณ

 10. (v) เรียก

 11. (vi) เรียก, ร้องเรียก, ตะโกนเรียก

 12. (vt) เรียกว่า

 13. (v) โก่

 14. (v) โทร

 15. (vi) โทรศัพท์ไปหา

 ภาพประกอบ

 • call แปลว่า?, คำสแลงภาษาอังกฤษ call ตัวอย่าง The weatherman made a good call about when the storm would come.

 คำสแลงภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

break it up can carb catch some rays chow down clunker cold fish cool cop cram cushy cut out

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "call"

 Slangs – คำสแลง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำสแลงภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่