Slangs – คำสแลง

Slangs – คำสแลง หมวด P

Slangs – คำสแลง หมวด P ตามที่เคยรู้จัก คำสแลงภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

รวมSlangs – คำสแลง หมวด P

Slangs – คำสแลง หมวด P ตามที่เคยรู้จัก คำสแลงภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

 1. pad
 2. pain in the neck
 3. paper-pusher
 4. party animal
 5. party-hearty
 6. paw
 7. peanuts
 8. pickled
 9. piece of cake
 10. pig
 11. pig out
 12. pit stop
 13. plastered
 14. pooped out
 15. pop
 16. pop for something
 17. pro
 18. prod
 19. psyched up
 20. psycho
 21. puke
 22. push off
 23. put-on
 24. put the moves on

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Slangs – คำสแลง หมวด P"

 คำสแลงภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่