Slang (คำสแลง)

คำสแลง (อังกฤษ: slang) คือ ถ้อยคำหรือสำนวนที่ใช้เข้าใจกันเฉพาะกลุ่มหรือชั่วระยะเวลาหนึ่ง ไม่ใช่ภาษาที่ยอมรับกันว่าถูกต้อง

ดาวน์โหลดเพื่อใช้งานบนมือถือ

การใช้งานบนเว็บไชต์มีฟังก์ชันการใช้งานที่ครบถ้วน แต่การใช้งานแอปพลิเคชันบนมือสะดวกกว่า
เรามีให้ดาวน์โหลดไว้ใช้บนมือถือของคุณ โหลดได้เลย