ภาษาอังกฤษ

buck

ตัวอย่างDo you have a buck I can borrow?

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary buck แปลว่า:

 1. สัตว์ตัวผู้, (ใช้กับสัตว์บางชนิด เช่น กวาง, กระต่าย, แกะ, แพะ เป็นต้น)

 2. หนังสัตว์, (ของสัตว์จำพวก กวาง, กระต่าย, แกะ, แพะ )

 3. ต่อต้าน

 4. สิ่งที่ทำจากหนังสัตว์, จำพวกกวาง, กระต่าย, แกะ, แพะ

 5. พนัน

 6. ฝ่าเข้าไป

 7. เหวี่ยงผู้ขี่ให้ตกโดยการกระโดดขึ้นสี่ขาและโก่งหลังจนโค้ง (ใช้กับม้า)

 8. ผู้ชายรุ่นหนุ่ม

 9. การพูดเรื่อยเปื่อย (Anglo-Indian)

 10. สู้โดยใช้หัวชน

 11. กระโดดขึ้นไปในอากาศทั้งสี่ขาและมีลักษณะหลังโค้งงอ (ใช้กับม้า)

 12. ต่อต้าน (คำไม่เป็นทางการ)

 13. ของระดับชั้นที่ต่ำที่สุด (ทางทหาร)

 14. พูดเรื่อยเปื่อย (Anglo-Indian)

 15. ผ้าที่ซักในน้ำยาเคมี

 16. ซักในน้ำยาเคมี

 17. น้ำยาเคมีที่ใช้ในการซักผ้า

 18. อย่างที่สุด (คำไม่เป็นทางการ), อย่างสมบูรณ์

 19. ส่งต่อไปยัง (เพื่อหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ)

 20. เลื่อย

 21. หนึ่งดอลล่าร์ (คำไม่เป็นทางการ)

 22. โครงที่ใช้สำหรับยึดไม้ที่เลื่อย

ภาพประกอบ

 • buck

คำสแลงภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "buck แปลว่า?"

Slangs – คำสแลง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

คำสแลงภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่