คุณกำลังมองหาคำไหนอยู่?


ดูเพิ่มเติม!!! Slang (คำสแลง)

คำสแลง (อังกฤษ: slang) คือ ถ้อยคำหรือสำนวนที่ใช้เข้าใจกันเฉพาะกลุ่มหรือชั่วระยะเวลาหนึ่ง ไม่ใช่ภาษาที่ยอมรับกันว่าถูกต้อง

ดูตามหมวดหมู่