Slangs – คำสแลง

Slangs – คำสแลง หมวด H

Slangs – คำสแลง หมวด H ตามที่เคยรู้จัก คำสแลงภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

รวมSlangs – คำสแลง หมวด H

Slangs – คำสแลง หมวด H ตามที่เคยรู้จัก คำสแลงภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

 1. hairy
 2. hammer
 3. hang it up
 4. hang loose
 5. hang tough
 6. hardware
 7. have a buzz on
 8. have good vibes
 9. have it all together
 10. heave
 11. high
 12. hip-shooter
 13. history
 14. hit
 15. hole up
 16. honcho
 17. hooker
 18. hot
 19. huffy
 20. hungry
 21. hustle
 22. hyped
 23. hyper

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Slangs – คำสแลง หมวด H"

 คำสแลงภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่