Slang (คำสแลง)

Wordy Guru รอบรู้คำศัพท์Slang (คำสแลง)

สแลง (อังกฤษ: slang) คือ ถ้อยคำหรือสำนวนที่ใช้เข้าใจกันเฉพาะกลุ่มหรือชั่วระยะเวลาหนึ่ง ไม่ใช่ภาษาที่ยอมรับกันว่าถูกต้อง

 

ตัวอย่าง

เด็กแว้น หมายถึง วัยรุ่นผู้ชายที่ชอบเร่งเครื่องมอเตอร์ไซค์ให้มีเสียงดังแว้น ๆ

สก๊อย หมายถึง วัยรุ่นผู้หญิงที่ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ของเด็กแว้นในลักษณะกอดรัด มักนุ่งกางเกงยีนส์ขาสั้นมาก ๆ

เด็กซิ่ล หรือ เด็กซิ่ว หมายถึง ผู้ที่เคยสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้แล้ว เปลี่ยนไปสอบเข้าภาควิชาอื่น คณะอื่น หรือมหาวิทยาลัยอื่น มาจากคำว่า ฟอสซิล[1]ร่วมแสดงความคิดเห็น