Slangs – คำสแลง หมวด U

Slangs – คำสแลง หมวด U ตามที่เคยรู้จัก คำสแลงภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

รวมSlangs – คำสแลง หมวด U

Slangs – คำสแลง หมวด U ตามที่เคยรู้จัก คำสแลงภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

  1. up
  2. up for grabs

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Slangs – คำสแลง หมวด U"

 คำสแลงภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่