ภาษาอังกฤษ

have good vibes

ตัวอย่างI have good vibes about our new secretary.

 ภาพประกอบ

  • have good vibes แปลว่า?, คำสแลงภาษาอังกฤษ have good vibes ตัวอย่าง I have good vibes about our new secretary.

 คำสแลงภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

big mouth buck hammer have a buzz on have it all together joint line nuke pad rough time taking care of business vibes

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "have good vibes"

 Slangs – คำสแลง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำสแลงภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่