Slangs – คำสแลง หมวด E

Slangs – คำสแลง หมวด E ตามที่เคยรู้จัก คำสแลงภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

รวมSlangs – คำสแลง หมวด E

Slangs – คำสแลง หมวด E ตามที่เคยรู้จัก คำสแลงภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

  1. earful
  2. easy mark
  3. eat
  4. excellent

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Slangs – คำสแลง หมวด E"

 คำสแลงภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่