Slangs – คำสแลง

Slangs – คำสแลง หมวด V

Slangs – คำสแลง หมวด V ตามที่เคยรู้จัก คำสแลงภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

รวมSlangs – คำสแลง หมวด V

Slangs – คำสแลง หมวด V ตามที่เคยรู้จัก คำสแลงภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

  1. veg out
  2. vibes

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Slangs – คำสแลง หมวด V"

 คำสแลงภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่