Slangs – คำสแลง

Slangs – คำสแลง หมวด Z

Slangs – คำสแลง หมวด Z ตามที่เคยรู้จัก คำสแลงภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

รวมSlangs – คำสแลง หมวด Z

Slangs – คำสแลง หมวด Z ตามที่เคยรู้จัก คำสแลงภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

  1. zapped
  2. zip

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Slangs – คำสแลง หมวด Z"

 คำสแลงภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่