Slangs – คำสแลง

Slangs – คำสแลง หมวด Q

Slangs – คำสแลง หมวด Q ตามที่เคยรู้จัก คำสแลงภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

รวมSlangs – คำสแลง หมวด Q

Slangs – คำสแลง หมวด Q ตามที่เคยรู้จัก คำสแลงภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

  1. quarterback
  2. quick buck

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Slangs – คำสแลง หมวด Q"

 คำสแลงภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่