Slangs – คำสแลง หมวด W

Slangs – คำสแลง หมวด W ตามที่เคยรู้จัก คำสแลงภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

รวมSlangs – คำสแลง หมวด W

Slangs – คำสแลง หมวด W ตามที่เคยรู้จัก คำสแลงภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

  1. wad
  2. waste
  3. wheels
  4. whiz
  5. wired
  6. wussy

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Slangs – คำสแลง หมวด W"

 คำสแลงภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่