Slangs – คำสแลง

Slangs – คำสแลง หมวด M

Slangs – คำสแลง หมวด M ตามที่เคยรู้จัก คำสแลงภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

รวมSlangs – คำสแลง หมวด M

Slangs – คำสแลง หมวด M ตามที่เคยรู้จัก คำสแลงภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

  1. make waves
  2. maxed out
  3. mean
  4. mega
  5. megabucks
  6. mellow
  7. meltdown
  8. mickey mouse
  9. move on someone
  10. mush

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Slangs – คำสแลง หมวด M"

 คำสแลงภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่