Slangs – คำสแลง หมวด N

Slangs – คำสแลง หมวด N ตามที่เคยรู้จัก คำสแลงภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

รวมSlangs – คำสแลง หมวด N

Slangs – คำสแลง หมวด N ตามที่เคยรู้จัก คำสแลงภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

  1. nark
  2. neat
  3. negative
  4. nick
  5. nip
  6. no sweat
  7. nuke
  8. nuke
  9. nut
  10. nuts

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Slangs – คำสแลง หมวด N"

 คำสแลงภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่