Slangs – คำสแลง หมวด A

Slangs – คำสแลง หมวด A ตามที่เคยรู้จัก คำสแลงภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

รวมSlangs – คำสแลง หมวด A

Slangs – คำสแลง หมวด A ตามที่เคยรู้จัก คำสแลงภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

  1. ace
  2. action
  3. airhead
  4. all-nighter
  5. all wet
  6. ammo
  7. antifreeze
  8. armpit
  9. awesome

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Slangs – คำสแลง หมวด A"

 คำสแลงภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่