Slangs – คำสแลง

Slangs – คำสแลง หมวด B

Slangs – คำสแลง หมวด B ตามที่เคยรู้จัก คำสแลงภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

รวมSlangs – คำสแลง หมวด B

Slangs – คำสแลง หมวด B ตามที่เคยรู้จัก คำสแลงภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

 1. bad
 2. barf
 3. bashed
 4. beat
 5. beemer
 6. bench
 7. bent
 8. bent out of shape
 9. big gun
 10. big mouth
 11. big stink
 12. blade
 13. blimp
 14. blow
 15. blow
 16. blow a fuse
 17. blow one's cool
 18. blown away
 19. bomb
 20. bombed
 21. bonkers
 22. boo-boo
 23. booze
 24. bread
 25. break
 26. break it up
 27. bring-down
 28. buck
 29. bummed
 30. bummer
 31. bust
 32. buy it

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Slangs – คำสแลง หมวด B"

 คำสแลงภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่