Slangs – คำสแลง

Slangs – คำสแลง หมวด F

Slangs – คำสแลง หมวด F ตามที่เคยรู้จัก คำสแลงภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

รวมSlangs – คำสแลง หมวด F

Slangs – คำสแลง หมวด F ตามที่เคยรู้จัก คำสแลงภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

 1. face-off
 2. far-out
 3. fix
 4. flaky
 5. flashback
 6. flick
 7. flip out
 8. flip side
 9. fox
 10. foxy
 11. freebie

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Slangs – คำสแลง หมวด F"

 คำสแลงภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่