Slangs – คำสแลง

Slangs – คำสแลง หมวด G

Slangs – คำสแลง หมวด G ตามที่เคยรู้จัก คำสแลงภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

รวมSlangs – คำสแลง หมวด G

Slangs – คำสแลง หมวด G ตามที่เคยรู้จัก คำสแลงภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

 1. get into something
 2. get it
 3. get with it
 4. gig
 5. glitch
 6. glitzy
 7. go
 8. go bananas
 9. go down
 10. goof
 11. goof up
 12. goofy
 13. gourd
 14. grand
 15. grass
 16. gravy
 17. groovy
 18. gross
 19. gross-out
 20. grub
 21. grubby
 22. grungy
 23. gut
 24. gut
 25. guts

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Slangs – คำสแลง หมวด G"

 คำสแลงภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่