Slangs – คำสแลง

Slangs – คำสแลง หมวด D

Slangs – คำสแลง หมวด D ตามที่เคยรู้จัก คำสแลงภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

รวมSlangs – คำสแลง หมวด D

Slangs – คำสแลง หมวด D ตามที่เคยรู้จัก คำสแลงภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

 1. damage
 2. dead
 3. deck
 4. deep pockets
 5. dicey
 6. dirty
 7. ditch
 8. do a snow job on
 9. dope
 10. dope
 11. dork
 12. dough
 13. down
 14. drag
 15. dynamite

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Slangs – คำสแลง หมวด D"

 คำสแลงภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่