Slangs – คำสแลง หมวด Y

Slangs – คำสแลง หมวด Y ตามที่เคยรู้จัก คำสแลงภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

รวมSlangs – คำสแลง หมวด Y

Slangs – คำสแลง หมวด Y ตามที่เคยรู้จัก คำสแลงภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

  1. yukky

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Slangs – คำสแลง หมวด Y"

 คำสแลงภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่