Slangs – คำสแลง

Slangs – คำสแลง หมวด K

Slangs – คำสแลง หมวด K ตามที่เคยรู้จัก คำสแลงภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

รวมSlangs – คำสแลง หมวด K

Slangs – คำสแลง หมวด K ตามที่เคยรู้จัก คำสแลงภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

  1. keep one's cool
  2. kegger
  3. kick
  4. klutz
  5. knock
  6. knocked up
  7. knockout
  8. knuckle sandwich
  9. kook

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Slangs – คำสแลง หมวด K"

 คำสแลงภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่