Slangs – คำสแลง หมวด T

Slangs – คำสแลง หมวด T ตามที่เคยรู้จัก คำสแลงภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

รวมSlangs – คำสแลง หมวด T

Slangs – คำสแลง หมวด T ตามที่เคยรู้จัก คำสแลงภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

  1. take a hike
  2. taken
  3. taking care of business
  4. threads
  5. tool around
  6. totaled

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Slangs – คำสแลง หมวด T"

 คำสแลงภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่