Slangs – คำสแลง

ภาษาอังกฤษ

rack

ตัวอย่างI have to hit the rack by ten or I'll be tired in the morning.

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary rack แปลว่า:

  1. (n) กลุ่มเมฆที่โดนลมพัดกระจายไป

  2. (n) การก้าวเท้าอย่างรวดเร็วของม้า

  3. (n) การทำลาย, ความหายนะ

  4. (vt) ขูดรีด

  5. (n) ชั้น, หิ้ง, ราง

  6. (vt) ทำให้เจ็บปวด, ทำให้ทรมาน

  7. (vt) เขากวางคู่หนึ่ง

  8. (n) เครื่องทรมานดึงแขนขา

 ภาพประกอบ

  • rack แปลว่า?, คำสแลงภาษาอังกฤษ rack ตัวอย่าง I have to hit the rack by ten or I'll be tired in the morning.

 คำสแลงภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "rack"

 Slangs – คำสแลง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำสแลงภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่