ภาษาอังกฤษ

call

N

แปลว่า การสนทนาทางโทรศัพท์

แปลว่า ความต้องการ

แปลว่า การมาเยี่ยม

แปลว่า การเรียก, การตะโกนเรียก

แปลว่า สัญญาณ

V

แปลว่า ขนานนาม

ตัวอย่าง ชาวไทยขนานนามรัชกาลที่ 5 ว่าสมเด็จพระปิยะมหาราช

แปลว่า โก่

ตัวอย่าง เขาโก่เรียกเพื่อน

เพิ่มเติม เรียกดังๆ

แปลว่า ร้องเรียกร้องหา

แปลว่า ร้องเรียก

ตัวอย่าง บริเวณตลาดท่าช้างกำลังพลุกพล่าน แม่ค้าแม่ขายร้องเรียกลูกค้ากันเอ็ดอึง

เพิ่มเติม ส่งเสียงเรียกเพื่อให้มา

แปลว่า พร้อง

ตัวอย่าง ผู้ที่มีใจกว้างย่อมพร้องเพรียกเพื่อนฝูงมาร่วมวงสุราอาหาร

แปลว่า โทร

ตัวอย่าง เธอโทรไปถามโรงพยาบาลหรือยังว่าหมอโรคกระดูกเข้าวันไหน

เพิ่มเติม ติดต่อสื่อสารถึงบุคคลลอื่นโดยใช้โทรศัพท์

แปลว่า เรียก

ตัวอย่าง ผมเรียกจนแสบคอ เธอก็ยังไม่หันมา

เพิ่มเติม เปล่งเสียงดังเพื่อให้มาหรือเพื่อมุ่งหมายอย่างอื่น

VT

แปลว่า เรียกว่า

แปลว่า โทรศัพท์ไปหา

แปลว่า เรียก, ร้องเรียก, ตะโกนเรียก

VI

แปลว่า โทรศัพท์ไปหา

แปลว่า เรียก, ร้องเรียก, ตะโกนเรียก

 ภาพประกอบ

 • call แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ call แปลว่า การสนทนาทางโทรศัพท์ ประเภท N หมวด N
 • call แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ call แปลว่า ขนานนาม ประเภท V ตัวอย่าง ชาวไทยขนานนามรัชกาลที่ 5 ว่าสมเด็จพระปิยะมหาราช หมวด V
 • call แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ call แปลว่า ความต้องการ ประเภท N หมวด N
 • call แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ call แปลว่า การมาเยี่ยม ประเภท N หมวด N
 • call แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ call แปลว่า โก่ ประเภท V ตัวอย่าง เขาโก่เรียกเพื่อน เพิ่มเติม เรียกดังๆ หมวด V
 • call แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ call แปลว่า การเรียก, การตะโกนเรียก ประเภท N หมวด N
 • call แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ call แปลว่า ร้องเรียกร้องหา ประเภท V หมวด V
 • call แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ call แปลว่า สัญญาณ ประเภท N หมวด N
 • call แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ call แปลว่า ร้องเรียก ประเภท V ตัวอย่าง บริเวณตลาดท่าช้างกำลังพลุกพล่าน แม่ค้าแม่ขายร้องเรียกลูกค้ากันเอ็ดอึง เพิ่มเติม ส่งเสียงเรียกเพื่อให้มา หมวด V
 • call แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ call แปลว่า พร้อง ประเภท V ตัวอย่าง ผู้ที่มีใจกว้างย่อมพร้องเพรียกเพื่อนฝูงมาร่วมวงสุราอาหาร หมวด V
 • call แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ call แปลว่า เรียกว่า ประเภท VT หมวด VT
 • call แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ call แปลว่า โทร ประเภท V ตัวอย่าง เธอโทรไปถามโรงพยาบาลหรือยังว่าหมอโรคกระดูกเข้าวันไหน เพิ่มเติม ติดต่อสื่อสารถึงบุคคลลอื่นโดยใช้โทรศัพท์ หมวด V
 • call แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ call แปลว่า เรียก ประเภท V ตัวอย่าง ผมเรียกจนแสบคอ เธอก็ยังไม่หันมา เพิ่มเติม เปล่งเสียงดังเพื่อให้มาหรือเพื่อมุ่งหมายอย่างอื่น หมวด V
 • call แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ call แปลว่า โทรศัพท์ไปหา ประเภท VI หมวด VI
 • call แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ call แปลว่า เรียก, ร้องเรียก, ตะโกนเรียก ประเภท VI หมวด VI
 • call แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ call แปลว่า โทรศัพท์ไปหา ประเภท VT หมวด VT
 • call แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ call แปลว่า เรียก, ร้องเรียก, ตะโกนเรียก ประเภท VT หมวด VT

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

category change to chase chemical chemicals close column competitor crate curl

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "call"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"