ภาษาอังกฤษ

call

N

แปลว่า การสนทนาทางโทรศัพท์

Posted on by Admin

แปลว่า ความต้องการ

Posted on by Admin

แปลว่า การมาเยี่ยม

Posted on by Admin

แปลว่า การเรียก, การตะโกนเรียก

Posted on by Admin

แปลว่า สัญญาณ

Posted on by Admin

V

แปลว่า ขนานนาม

ตัวอย่าง ชาวไทยขนานนามรัชกาลที่ 5 ว่าสมเด็จพระปิยะมหาราช

Posted on by Admin

แปลว่า โก่

ตัวอย่าง เขาโก่เรียกเพื่อน

เพิ่มเติม เรียกดังๆ

Posted on by Admin

แปลว่า ร้องเรียกร้องหา

Posted on by Admin

แปลว่า ร้องเรียก

ตัวอย่าง บริเวณตลาดท่าช้างกำลังพลุกพล่าน แม่ค้าแม่ขายร้องเรียกลูกค้ากันเอ็ดอึง

เพิ่มเติม ส่งเสียงเรียกเพื่อให้มา

Posted on by Admin

แปลว่า พร้อง

ตัวอย่าง ผู้ที่มีใจกว้างย่อมพร้องเพรียกเพื่อนฝูงมาร่วมวงสุราอาหาร

Posted on by Admin

แปลว่า เรียก

ตัวอย่าง ผมเรียกจนแสบคอ เธอก็ยังไม่หันมา

เพิ่มเติม เปล่งเสียงดังเพื่อให้มาหรือเพื่อมุ่งหมายอย่างอื่น

Posted on by Admin

แปลว่า โทร

ตัวอย่าง เธอโทรไปถามโรงพยาบาลหรือยังว่าหมอโรคกระดูกเข้าวันไหน

เพิ่มเติม ติดต่อสื่อสารถึงบุคคลลอื่นโดยใช้โทรศัพท์

Posted on by Admin

VT

แปลว่า เรียกว่า

Posted on by Admin

แปลว่า โทรศัพท์ไปหา

Posted on by Admin

แปลว่า เรียก, ร้องเรียก, ตะโกนเรียก

Posted on by Admin

VI

แปลว่า โทรศัพท์ไปหา

Posted on by Admin

แปลว่า เรียก, ร้องเรียก, ตะโกนเรียก

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ร้องเรียกร้องหา หมายถึง:

 1. ก. ต้องการตัว.

พจนานุกรมไทย สัญญาณ หมายถึง:

 1. น. เครื่องหมายหรือเครื่องแสดงไว้ให้เห็นหรือให้ได้ยินเป็นต้นแม้อยู่ในระยะไกล เพื่อให้รู้ล่วงหน้าจะได้ระวังอันตรายหรือกระทําตามที่บอกหรือแนะไว้ เช่น สัญญาณไฟจราจร สัญญาณธง ตีระฆังเป็นสัญญาณให้พระลงโบสถ์.

พจนานุกรมไทย ร้องเรียก หมายถึง:

 1. ก. เปล่งเสียงเรียกเพื่อให้มาหรือเพื่อมุ่งหมายอย่างอื่น.

พจนานุกรมไทย พร้อง หมายถึง:

 1. [พฺร้อง] ก. พูด, กล่าว, ร้อง.

พจนานุกรมไทย เรียก หมายถึง:

 1. ก. เปล่งเสียงเพื่อให้มาหรือให้ไปเป็นต้น เช่น แม่เรียกให้มาทำการบ้าน ช่วยเรียกสุนัขไปเสียที, ออกชื่อ เช่น ครูเรียกมาลีให้มาหา, เชิญ เช่น เรียกประชุม เรียกหมอ เรียกน้ำ เรียกลม; ให้ชื่อ เช่น น้ำที่ทำให้แข็งเรียกว่าน้ำแข็ง ภาชนะอย่างนี้เรียกว่าถ้วย; กำหนดเอา, ร้องเอา, เช่น หมอเรียกค่ารักษาพยาบาล โจทก์เรียกค่าเสียหาย รัฐบาลเรียกเก็บภาษี; (ปาก) ชวนให้มีอาการเช่นนั้น เช่น เรียกน้ำตา เรียกเสียงตบมือ.

ภาพประกอบ

 • call
 • call
 • call
 • call
 • call
 • call
 • call
 • call
 • call
 • call
 • call
 • call
 • call
 • call
 • call
 • call
 • call

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "call แปลว่า?"

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"