ภาษาไทย

ความต้องการ

N

ภาษาอังกฤษ requisition

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ call

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ request

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ requirement

ตัวอย่าง พนักงานบริษัทยื่นข้อเสนอความต้องการของกลุ่มพนักงานให้กับประธานบริษัท

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ appetency

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ appetence

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ความต้องการ
  • ความต้องการ
  • ความต้องการ
  • ความต้องการ
  • ความต้องการ
  • ความต้องการ

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ความต้องการ"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"