EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

requirement

N

แปลว่า ความต้องการ

ตัวอย่าง พนักงานบริษัทยื่นข้อเสนอความต้องการของกลุ่มพนักงานให้กับประธานบริษัท

Posted on by Admin

แปลว่า สิ่งจำเป็น, สิ่งสำคัญ, สิ่งที่ต้องการ

Posted on by Admin

แปลว่า ความต้องการ, ความประสงค์, ความปรารถนา

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • requirement แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ requirement แปลว่า ความต้องการ ประเภท N ตัวอย่าง พนักงานบริษัทยื่นข้อเสนอความต้องการของกลุ่มพนักงานให้กับประธานบริษัท หมวด N
  • requirement แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ requirement แปลว่า สิ่งจำเป็น, สิ่งสำคัญ, สิ่งที่ต้องการ ประเภท N หมวด N
  • requirement แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ requirement แปลว่า ความต้องการ, ความประสงค์, ความปรารถนา ประเภท N หมวด N

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "requirement"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"