EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

requisite

N

แปลว่า ปัจจัย

ตัวอย่าง อาหารเป็นหนึ่งปัจจัยสี่อันเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์

เพิ่มเติม เครื่องอาศัยยังชีพ

Posted on by Admin

แปลว่า สิ่งจำเป็น

Posted on by Admin

ADJ

แปลว่า จำเป็น, สำคัญ, เป็นหัวใจ

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ปัจจัย หมายถึง:

  1. น. เหตุอันเป็นทางให้เกิดผล, หนทาง, เช่น การศึกษาเป็นปัจจัยให้เกิดความรู้ความสามารถ, องค์ประกอบ, ส่วนประกอบ, เช่น ปัจจัยในการผลิต, คํา “ปัจจัย” กับ คํา “เหตุ” มักใช้แทนกันได้; เครื่องอาศัยยังชีพ, เครื่องอาศัยเลี้ยงชีวิตของบรรพชิตในพระพุทธศาสนา ๔ อย่าง คือ จีวร (ผ้านุ่งห่ม) บิณฑบาต (อาหาร) เสนาสนะ (ที่อยู่) คิลานเภสัช (ยา) รวมเรียกว่า จตุปัจจัย คือ ปัจจัย ๔, โดยปริยายหมายถึงเงินตราก็ได้ (มักใช้แก่ภิกษุสามเณร); (ไว) ส่วนเติมท้ายธาตุหรือศัพท์เพื่อแสดงความหมายเป็นต้น. (ป.).

 ภาพประกอบ

  • requisite แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ requisite แปลว่า ปัจจัย ประเภท N ตัวอย่าง อาหารเป็นหนึ่งปัจจัยสี่อันเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ เพิ่มเติม เครื่องอาศัยยังชีพ หมวด N
  • requisite แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ requisite แปลว่า สิ่งจำเป็น ประเภท N หมวด N
  • requisite แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ requisite แปลว่า จำเป็น, สำคัญ, เป็นหัวใจ ประเภท ADJ หมวด ADJ

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "requisite"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"