EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

requisition

N

แปลว่า ใบเบิกของ

ตัวอย่าง พนักงานต้องเขียนใบเบิกของก่อนที่จะเบิกของได้

เพิ่มเติม หนังสือบอกรายการที่จะขอเบิกของ

Posted on by Admin

แปลว่า คำร้อง, คำเรียกร้อง

Posted on by Admin

แปลว่า ความต้องการ

Posted on by Admin

VT

แปลว่า เรียกร้อง

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย เรียกร้อง หมายถึง:

  1. ก. ร้องขอแกมบังคับให้ทำหรือให้งดการกระทำ เช่น เรียกร้องขอความเป็นธรรม เรียกร้องขอความเห็นใจ.

 ภาพประกอบ

  • requisition แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ requisition แปลว่า ใบเบิกของ ประเภท N ตัวอย่าง พนักงานต้องเขียนใบเบิกของก่อนที่จะเบิกของได้ เพิ่มเติม หนังสือบอกรายการที่จะขอเบิกของ หมวด N
  • requisition แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ requisition แปลว่า เรียกร้อง ประเภท VT หมวด VT
  • requisition แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ requisition แปลว่า คำร้อง, คำเรียกร้อง ประเภท N หมวด N
  • requisition แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ requisition แปลว่า ความต้องการ ประเภท N หมวด N

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "requisition"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"