ภาษาอังกฤษ

buy it

ตัวอย่างIf you don't slow down, you're going to buy it in a car accident.

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary buy it แปลว่า:

  1. ตาย

  2. ตอบรับ, ยอมรับ, เห็นด้วยกับ (ความคิด, คำแนะนำ, ข้อเสนอแนะ)

 ภาพประกอบ

  • buy it

 คำสแลงภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "buy it แปลว่า?"

 Slangs – คำสแลง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำสแลงภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่