ภาษาอังกฤษ

kook

ตัวอย่างWatch out for all the kooks in this neighborhood.

EN-TH Dictionary kook แปลว่า:

  1. (n) คนประหลาด (คำสแลง)

 ภาพประกอบ

  • kook แปลว่า?, คำสแลงภาษาอังกฤษ kook ตัวอย่าง Watch out for all the kooks in this neighborhood.

 คำสแลงภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

keep one's cool kegger kick klutz knock knocked up knockout knuckle sandwich

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "kook"

 Slangs – คำสแลง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำสแลงภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่