ภาษาอังกฤษ

get it

ตัวอย่างI listened to the joke twice, but I still don't get it.

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary get it แปลว่า:

  1. เข้าใจ

  2. ได้รับการลงโทษ

  3. ตอบรับ, รับโทรศัพท์

 ภาพประกอบ

  • get it

 คำสแลงภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "get it แปลว่า?"

 Slangs – คำสแลง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำสแลงภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่