ภาษาอังกฤษ

hang it up

ตัวอย่างI have decided to hang up my teaching job.

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary hang it up แปลว่า:

  1. ยกเลิก, เลิกทำ

 ภาพประกอบ

  • hang it up

 คำสแลงภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "hang it up แปลว่า?"

 Slangs – คำสแลง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำสแลงภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่