ภาษาอังกฤษ

booze

ตัวอย่างI promised to bring two bottles of booze to the party.

EN-TH Dictionary booze แปลว่า:

  1. (sl) การดื่ม

  2. (n) การดื่มเหล้า (คำไม่เป็นทางการ)

  3. (vi) ดื่มแอลกอฮอล์อย่างมาก

  4. (n) เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ (คำไม่เป็นทางการ)

  5. (sl) เครื่องดื่มอัลกอฮอล์

 ภาพประกอบ

  • booze แปลว่า?, คำสแลงภาษาอังกฤษ booze ตัวอย่าง I promised to bring two bottles of booze to the party.

 คำสแลงภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

barf beat beemer bent big gun blade blimp blow a fuse bombed boo-boo break buy it

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "booze"

 Slangs – คำสแลง จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำสแลงภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่