ภาษาไทย

ทำลาย

VT

ภาษาอังกฤษ break

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ eat

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ waste

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ crab

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ torpedo

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ unmake

Posted on by Admin

V

ภาษาอังกฤษ destroy

ตัวอย่าง เราไม่ควรทำลายของสาธารณะ

เพิ่มเติม อาการที่ทำให้สิ่งซึ่งเป็นกลุ่มก้อนแตกหักหรือพังกระจัดกระจาย, ทำให้พัง, ทำให้ฉิบหาย, ทำให้หมดสิ้นไป

Posted on by Admin

PHRV

ภาษาอังกฤษ break up

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ pull down

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ wash away

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ finish off

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ lay low

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ blot out

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ lay waste

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ put paid to

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ make hay of

Posted on by Admin

IDM

ภาษาอังกฤษ bring something to the ground

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ทำลาย หมายถึง:

 1. ก. อาการที่ทําให้สิ่งซึ่งเป็นกลุ่มก้อนแตกหักหรือพังกระจัดกระจาย, ทําให้พัง เช่น ทําลายกําแพง, ทําให้ฉิบหาย เช่น ทําลายวงศ์ตระกูล, ทําให้หมดสิ้นไป เช่น ทําลายชื่อเสียง ทําลายหลักฐาน. (แผลงมาจากทลาย).

 ภาพประกอบ

 • ทำลาย
 • ทำลาย
 • ทำลาย
 • ทำลาย
 • ทำลาย
 • ทำลาย
 • ทำลาย
 • ทำลาย
 • ทำลาย
 • ทำลาย
 • ทำลาย
 • ทำลาย
 • ทำลาย
 • ทำลาย
 • ทำลาย
 • ทำลาย
 • ทำลาย

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ทำลาย"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"