ภาษาอังกฤษ

bring something to the ground

IDM

แปลว่า ทำลาย

ความหมายในพจนานุกรมไทย ของคำที่มีความหมายคล้าย bring something to the ground

  1. ทำลาย หมายถึง ก. อาการที่ทําให้สิ่งซึ่งเป็นกลุ่มก้อนแตกหักหรือพังกระจัดกระจาย, ทําให้พัง เช่น ทําลายกําแพง, ทําให้ฉิบหาย เช่น ทําลายวงศ์ตระกูล, ทําให้หมดสิ้นไป เช่น ทําลายชื่อเสียง ทําลายหลักฐาน. (แผลงมาจากทลาย).

 ภาพประกอบ

  • bring something to the ground แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ bring something to the ground แปลว่า ทำลาย ประเภท IDM หมวด IDM

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

be drunk be rich bet blame bring something to light bring something to mind bring something to naught bring something to pass bring something to rest bring something to the boil bring to fall to the ground

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "bring something to the ground"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"