ภาษาอังกฤษ

bring to

PHRV

แปลว่า หยุดแล่น, จอดเรือ

แปลว่า ทำให้เข้าสู่สภาพบางอย่าง

แปลว่า ทำให้ฟื้น, ช่วยให้คืนสติ

แปลว่า นำไปเพิ่มเติมกับ, สมทบกับ

แปลว่า พาไปในทิศทางของ

 ภาพประกอบ

  • bring to แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ bring to แปลว่า หยุดแล่น, จอดเรือ ประเภท PHRV หมวด PHRV
  • bring to แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ bring to แปลว่า ทำให้เข้าสู่สภาพบางอย่าง ประเภท PHRV หมวด PHRV
  • bring to แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ bring to แปลว่า ทำให้ฟื้น, ช่วยให้คืนสติ ประเภท PHRV หมวด PHRV
  • bring to แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ bring to แปลว่า นำไปเพิ่มเติมกับ, สมทบกับ ประเภท PHRV หมวด PHRV
  • bring to แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ bring to แปลว่า พาไปในทิศทางของ ประเภท PHRV หมวด PHRV

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

be drunk be equal be oily be rich be serious be very hungry bet blame bring about to bring home to bring to attention bring up to

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "bring to"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"