ภาษาอังกฤษ

bring up to

PHRV

แปลว่า รวมเป็น

Posted on by Admin

แปลว่า ดึงเข้ามาใกล้, พาเข้าไปใกล้

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • bring up to
  • bring up to

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "bring up to"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"