ภาษาอังกฤษ

bring up

PHRV

แปลว่า เอ่ยถึง, พูดถึง, แนะนำ

Posted on by Admin

แปลว่า เลี้ยงดู, ให้การศึกษา

Posted on by Admin

แปลว่า นำตัวขึ้นศาล

Posted on by Admin

แปลว่า คลื่นไส้อาเจียน, อาเจียน

Posted on by Admin

แปลว่า ดุด่า, ว่ากล่าว

Posted on by Admin

แปลว่า หยุด(ม้า)ทันที

Posted on by Admin

แปลว่า ทำให้(คน)หยุดกึก, ทำให้หยุดทันที

Posted on by Admin

แปลว่า นำขึ้นไปสู่ที่สูงกว่า, นำหรือพาขึ้นบันไดไป

Posted on by Admin

แปลว่า หยุดแล่นเรือ, จอดเรือ

Posted on by Admin

แปลว่า ทำให้มาถึง, นำมา

Posted on by Admin

V

แปลว่า มุ่งเสนอ

ตัวอย่าง เขาใส่ใจต่อเรื่องนี้ค่อนข้างสูงน่าเสียดายอยู่นิดตรงสาระที่เขามุ่งเสนอออกจะพร่าเลือนไป

Posted on by Admin

แปลว่า หยิบ

ตัวอย่าง นักเคลื่อนไหวต่อต้านหยิบเอาประเด็นเส้นทางเดินช้างป่ามาเป็นข้อต่อสู้ในการต่อต้านโครงการวางท่อก๊าซธรรมชาติ

Posted on by Admin

แปลว่า เจือจุน

ตัวอย่าง ทุกๆ สิ้นเดือนเขาต้องส่งเงินไปเจือจุนครอบครัว

เพิ่มเติม ช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลนโดยให้ทรัพย์สินเงินทอง

Posted on by Admin

แปลว่า ชุบเลี้ยง

ตัวอย่าง เขาต้องการเงินมากมายเพื่อชุบเลี้ยงลูกน้องของเขา

เพิ่มเติม บำรุงเลี้ยงดูให้มีฐานะดีขึ้น

Posted on by Admin

แปลว่า ฟูมฟัก

ตัวอย่าง หล่อนฟูมฟักลูกสาวคนเล็กอย่างกับไข่ในหิน ไม่ให้ชายใดข้องเกี่ยวเลย

เพิ่มเติม เลี้ยงดูอย่างทะนุถนอม, ประคับประคอง

Posted on by Admin

แปลว่า ฟักฟูม

ตัวอย่าง เธอจึงรู้สึกเบาใจลงบ้างที่ยังมีคนคอยฟักฟูมลูกแทนยามเมื่อออกไปทำงาน

เพิ่มเติม เลี้ยงดูอย่างทะนุถนอม, ประคับประคองเลี้ยงดู

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย หยิบ หมายถึง:

 1. ก. เอานิ้วมือจับขึ้น. น. ประมาณของเท่า ๒ นิ้วมือหรือ ๓ นิ้วมือหยิบขึ้นครั้งหนึ่ง, หยิบมือ ก็เรียก.

พจนานุกรมไทย ชุบเลี้ยง หมายถึง:

 1. ก. บํารุงเลี้ยงดูให้มีฐานะดีขึ้น.

พจนานุกรมไทย ฟูมฟัก หมายถึง:

 1. ก. ทะนุถนอม, ประคับประคอง, เช่น พ่อแม่ฟูมฟักลูก, ฟักฟูม ก็ว่า.

พจนานุกรมไทย ฟักฟูม หมายถึง:

 1. ก. ทะนุถนอม, ประคับประคอง, ฟูมฟัก ก็ว่า.

 ภาพประกอบ

 • bring up
 • bring up
 • bring up
 • bring up
 • bring up
 • bring up
 • bring up
 • bring up
 • bring up
 • bring up
 • bring up
 • bring up
 • bring up
 • bring up
 • bring up
 • bring up

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "bring up"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"