EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

brag

VI

แปลว่า พูดอวดดี, ฝอย

Posted on by Admin

V

แปลว่า เก่งแต่ปาก

ตัวอย่าง ผมเห็นประชาธิปัตย์เก่งทุกที ที่เป็นฝ่ายค้าน พอเป็นรัฐบาลทีไรก็เก่งแต่ปาก

เพิ่มเติม ดีแต่พูด ทำไม่ได้

Posted on by Admin

แปลว่า ฝอย

ตัวอย่าง สุโขมัวแต่ฝอยกับเพื่อนในงานเลี้ยง จนลืมเข้าไปทักทายเจ้าภาพ

เพิ่มเติม พูดมาก

Posted on by Admin

แปลว่า โอ่

ตัวอย่าง เขาสามารถโอ่ได้อย่างเต็มปากว่า ได้รับความไว้วางใจอย่างท่วมท้นจากประชาชนให้ทำหน้าที่สำคัญ

Posted on by Admin

แปลว่า คุยโว

ตัวอย่าง เขาคุยโวให้ใครต่อใครฟังว่าการแข่งขันครั้งนี้เขาต้องเป็นผู้ชนะแน่นอน

เพิ่มเติม พูดโอ้อวด

Posted on by Admin

แปลว่า โม้

ตัวอย่าง ผมฟังเขาโม้มาหนึ่งชั่วโมง

เพิ่มเติม พูดโอ้อวดเกินความจริง

Posted on by Admin

แปลว่า อวดโต

ตัวอย่าง ผมไม่เคยโต้แย้ง อวดรู้อวดโตมานานแล้ว เพราะผมเป็นคนเคารพกฎหมายคนหนึ่ง

Posted on by Admin

แปลว่า คุยนักคุยหนา

ตัวอย่าง เขาคุยนักคุยหนาตั้งแต่ยังมาไม่ถึงบ้านว่า ทางบ้านมีบริเวณกว้างขวางใหญ่โตกว่าบ้านอื่นในบริเวณนั้น

เพิ่มเติม บรรยายสรรพคุณเกินจริงครั้งแล้วครั้งเล่า

Posted on by Admin

แปลว่า คุยเขื่อง

ตัวอย่าง เขาชอบคุยเขื่องถึงฐานะอันร่ำรวยของตนอยู่เสมอๆ

เพิ่มเติม คุยอวดว่าตนใหญ่หรือมีอำนาจกว่าผู้อื่น

Posted on by Admin

แปลว่า คุยโต

ตัวอย่าง เมื่อเขาเมา เขามักจะชอบคุยโตอวดตัวเองว่าตนเป็นคนเก่ง

Posted on by Admin

แปลว่า คุย

ตัวอย่าง เขาคุยว่าเขาเป็นนักเรียนที่เรียนเก่งที่สุดในห้อง

Posted on by Admin

แปลว่า โว

ตัวอย่าง ท่านปลัดหน้าเสียแต่ยังไม่วายที่จะโวตามแบบฉบับของเขา

Posted on by Admin

N

แปลว่า ราคาคุย

ตัวอย่าง สิ่งนี้เป็นเพียงราคาคุยเพื่อรักษาเก้าอี้เอาไว้เท่านั้น

เพิ่มเติม โม้โอ้อวดเกินความจริง

Posted on by Admin

แปลว่า คำพูดอวดดี, การพูดอวดดี

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย คุย หมายถึง:

 1. ก. พูดจาสนทนากัน; (ปาก) ปรึกษาหารือ เช่น เรื่องนี้ขอคุยกันก่อนที่จะตัดสินใจ; พูดเป็นเชิงโอ้อวด เช่น เรื่องแค่นี้ทำเป็นคุย.

 2. น. ชื่อไม้เถาหลายชนิดในสกุล Willughbeia วงศ์ Apocynaceae เช่น W. dulcis Ridl. ใช้ย้อมผ้าให้มีสีแดงและใช้ทํายาได้.

พจนานุกรมไทย ฝอย หมายถึง:

 1. น. สิ่งที่เป็นเส้นเล็ก ๆ ละเอียด เช่น ฝอยขัดหม้อ, หรือสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น ยาฝอย ฉีดนํ้าเป็นฝอย; คําอธิบายวิธีใช้ยาหรือเวทมนตร์ต่าง ๆ; โดยปริยายหมายความว่าข้อความที่ไม่ใช่เนื้อหา. (ปาก) ก. พูดมากและเกินความจริง.

พจนานุกรมไทย เก่งแต่ปาก หมายถึง:

 1. ว. ดีแต่พูด ทําไม่ได้, ไม่เก่งจริง.

พจนานุกรมไทย โม้ หมายถึง:

 1. (ปาก) ว. โว, พูดเกินความจริง.

พจนานุกรมไทย โว หมายถึง:

 1. (ปาก) ก. พูดโอ้อวด เช่น โวมากไปหน่อยแล้ว. ว. โอ้อวด เช่น คุยโว.

พจนานุกรมไทย โอ่ หมายถึง:

 1. ก. อวด, ชอบแต่งตัวอวด.

 2. ว. กลิ่นเหม็นอย่างกลิ่นอาหารที่ใกล้จะบูด.

 3. น. ชื่อเรือต่อชนิดหนึ่ง คล้ายเรือสำปั้น แต่มีขนาดเล็กและเพรียวกว่า ล่มง่าย ผู้ชํานาญจึงจะพายได้.

 ภาพประกอบ

 • brag แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ brag แปลว่า พูดอวดดี, ฝอย ประเภท VI หมวด VI
 • brag แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ brag แปลว่า เก่งแต่ปาก ประเภท V ตัวอย่าง ผมเห็นประชาธิปัตย์เก่งทุกที ที่เป็นฝ่ายค้าน พอเป็นรัฐบาลทีไรก็เก่งแต่ปาก เพิ่มเติม ดีแต่พูด ทำไม่ได้ หมวด V
 • brag แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ brag แปลว่า ราคาคุย ประเภท N ตัวอย่าง สิ่งนี้เป็นเพียงราคาคุยเพื่อรักษาเก้าอี้เอาไว้เท่านั้น เพิ่มเติม โม้โอ้อวดเกินความจริง หมวด N
 • brag แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ brag แปลว่า ฝอย ประเภท V ตัวอย่าง สุโขมัวแต่ฝอยกับเพื่อนในงานเลี้ยง จนลืมเข้าไปทักทายเจ้าภาพ เพิ่มเติม พูดมาก หมวด V
 • brag แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ brag แปลว่า โอ่ ประเภท V ตัวอย่าง เขาสามารถโอ่ได้อย่างเต็มปากว่า ได้รับความไว้วางใจอย่างท่วมท้นจากประชาชนให้ทำหน้าที่สำคัญ หมวด V
 • brag แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ brag แปลว่า คุยโว ประเภท V ตัวอย่าง เขาคุยโวให้ใครต่อใครฟังว่าการแข่งขันครั้งนี้เขาต้องเป็นผู้ชนะแน่นอน เพิ่มเติม พูดโอ้อวด หมวด V
 • brag แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ brag แปลว่า คำพูดอวดดี, การพูดอวดดี ประเภท N หมวด N
 • brag แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ brag แปลว่า โม้ ประเภท V ตัวอย่าง ผมฟังเขาโม้มาหนึ่งชั่วโมง เพิ่มเติม พูดโอ้อวดเกินความจริง หมวด V
 • brag แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ brag แปลว่า อวดโต ประเภท V ตัวอย่าง ผมไม่เคยโต้แย้ง อวดรู้อวดโตมานานแล้ว เพราะผมเป็นคนเคารพกฎหมายคนหนึ่ง หมวด V
 • brag แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ brag แปลว่า คุยนักคุยหนา ประเภท V ตัวอย่าง เขาคุยนักคุยหนาตั้งแต่ยังมาไม่ถึงบ้านว่า ทางบ้านมีบริเวณกว้างขวางใหญ่โตกว่าบ้านอื่นในบริเวณนั้น เพิ่มเติม บรรยายสรรพคุณเกินจริงครั้งแล้วครั้งเล่า หมวด V
 • brag แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ brag แปลว่า คุยเขื่อง ประเภท V ตัวอย่าง เขาชอบคุยเขื่องถึงฐานะอันร่ำรวยของตนอยู่เสมอๆ เพิ่มเติม คุยอวดว่าตนใหญ่หรือมีอำนาจกว่าผู้อื่น หมวด V
 • brag แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ brag แปลว่า คุยโต ประเภท V ตัวอย่าง เมื่อเขาเมา เขามักจะชอบคุยโตอวดตัวเองว่าตนเป็นคนเก่ง หมวด V
 • brag แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ brag แปลว่า คุย ประเภท V ตัวอย่าง เขาคุยว่าเขาเป็นนักเรียนที่เรียนเก่งที่สุดในห้อง หมวด V
 • brag แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ brag แปลว่า โว ประเภท V ตัวอย่าง ท่านปลัดหน้าเสียแต่ยังไม่วายที่จะโวตามแบบฉบับของเขา หมวด V

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "brag"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"