ภาษาอังกฤษ

bring home to

PHRV

แปลว่า โน้มน้าวให้เชื่อ

Posted on by Admin

แปลว่า ตำหนิ, ติเตียน

Posted on by Admin

แปลว่า เชิญมาพบปะกับ

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • bring home to
  • bring home to
  • bring home to

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "bring home to"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"