ภาษาอังกฤษ

bring to attention

IDM

แปลว่า ยืนตรง (ทางทหาร), ทำแถวตรง

Posted on by Admin

แปลว่า ทำให้สังเกตุเห็น, ทำให้มองเห็น, ทำให้สะดุดตากับ

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • bring to attention
  • bring to attention

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "bring to attention"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"