EN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ IDM

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ IDM ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ IDM

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ IDM ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

 1. A bird in the hand is worth two in the bush
  แปลว่า สิ่งที่มีอยู่แล้วดีกว่าที่อยากได้
 2. (a case of) the blind leading the blind
  แปลว่า คนไม่รู้พยายามบอกหรืออธิบายให้คนอื่นที่ไม่รู้เหมือนกันเข้าใจ
 3. A fool and his money are soon parted
  แปลว่า คนโง่ใช้เงิน ในที่สุดก็หมด (ใช้เมื่อต้องสูญเงินจำนวนมากเพราะการตัดสินใจไม่ดี), ให้คนโง่ใช้เงินในไม่ช้าก็หมด
 4. A friend in need is a friend indeed
  แปลว่า เพื่อนแท้คือเพื่อนสามารถช่วยเหลือได้ในยามยาก
 5. A little bird told me
  แปลว่า รู้มาจากแหล่งข้อมูลลับๆ, มีพรายกระซิบ
 6. A little knowledge is a dangerous thing
  แปลว่า ความรู้หากน้อยไปสามารถนำไปสู่หายนะ
 7. A little learning is a dangerous thing
  แปลว่า ความรู้หากน้อยไปสามารถนำไปสู่หายนะ
 8. a lot of water has passed under the bridge
  แปลว่า มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมาย
 9. A penny for your thoughts
  แปลว่า ฉันดีใจที่คุณคิดอย่างนั้น
 10. A penny saved is a penny earned
  แปลว่า เงินที่ได้จากการเก็บออมมีค่าเท่ากับที่ได้จากการทำงาน
 11. (a) round the clock
  แปลว่า ตลอด 24 ชั่วโมง
 12. A stitch in time (saves nine)
  แปลว่า รีบแก้ไขแต่เนิ่นจะไม่เสียเวลา
 13. A watched pot never boils
  แปลว่า ยิ่งคอยก็ยิ่งช้า
 14. ABC of something
  แปลว่า หลักเบื้องต้นของบางสิ่ง, ข้อมูลพื้นฐานของบางสิ่ง
 15. able to breathe again
  แปลว่า ค่อยผ่อนคลาย (ใช้ can แทน able to ได้), ค่อยบรรเทา
 16. able to do something blindfold
  แปลว่า สามารถทำบางสิ่งได้ง่ายและเร็ว
 17. able to do something standing on one's head
  แปลว่า สามารถทำบางสิ่งได้ง่ายและเร็ว
 18. able to take a joke
  แปลว่า เล่นตลกด้วยได้ (ใช้ can แทน able to ได้), สนุกไปด้วย
 19. able to take just so much
  แปลว่า มีความอดทนจำกัด
 20. able to take something
  แปลว่า สามารถอดทนได้, ยอมรับได้
 21. about to do something
  แปลว่า เกือบทำบางสิ่ง, ใกล้จะถึงบางอย่าง
 22. above all
  แปลว่า โดยเฉพาะ (อย่างยิ่ง), ส่วนใหญ่, โดยมาก
 23. (above and) beyond the call of duty
  แปลว่า นอกหน้าที่, นอกเหนือความรับผิดชอบ
 24. above-board
  แปลว่า โปร่งใส, ยุติธรรม, เปิดเผย, เชื่อถือได้
 25. above one's station
  แปลว่า มีฐานะหรือตำแหน่งทางสังคมสูงกว่า (บางคน)
 26. above someone's head
  แปลว่า ยากเกินกว่าจะเข้าใจ, ฉลาดเกินกว่า (บางคน) จะเข้าถึง
 27. above suspicion
  แปลว่า ไม่น่าสงสัย
 28. absent without leave
  แปลว่า ขาดงานโดยไม่ได้รับอนุญาต, ปลดประจำการโดยไม่ขออนุญาติ (ทางทหาร), ไม่ได้อยู่ร่วมโดยไม่ได้รับอนุญาต
 29. according to all accounts
  แปลว่า ตามคำบอกเล่า, ตามรายงาน
 30. according to one's (own) lights
  แปลว่า ตามแนวทาง
 31. account for preferences
  แปลว่า สามารถอธิบายได้ว่าชอบหรือไม่ชอบ
 32. account for tastes
  แปลว่า สามารถอธิบายได้ว่าชอบหรือไม่ชอบ
 33. Achilles' heel
  แปลว่า จุดบกพร่อง, จุดอ่อน
 34. across the board
  แปลว่า ให้ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
 35. act of faith
  แปลว่า ความเชื่อมั่น, ความศรัทธา, ความเชื่อถือ
 36. act of God
  แปลว่า ปรากฏการณ์ธรรมชาติ, เรื่องธรรมชาติ
 37. act one's age
  แปลว่า ทำตัวเป็นผู้ใหญ่, ทำตัวให้สมวัย
 38. Actions speak louder than words
  แปลว่า ลงมือทำดีกว่าเอาแต่พูด
 39. add fuel to the flames
  แปลว่า ทำให้รู้สึกรุนแรงยิ่งขึ้น
 40. add insult to injury
  แปลว่า ทำให้เลวร้ายขึ้น (โดยเฉพาะทำให้เศร้าเสียใจ, ทำให้อันตรายมากขึ้น)
 41. admit to the bar
  แปลว่า ทำให้เป็นทนาย
 42. advanced in years
  แปลว่า แก่, อายุมาก, ชรา, สูงวัย
 43. afraid of one's own shadow
  แปลว่า ระแวงตลอดเวลา, ตื่นตระหนกง่าย
 44. after a fashion
  แปลว่า ไม่ดีมาก, ไม่ดีพอ
 45. after all
  แปลว่า อย่างไรก็ตาม, ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม
 46. after all is said and done
  แปลว่า ในที่สุด, สุดท้าย
 47. after hours
  แปลว่า หลังจากเวลาปกติ, หลังเวลาทำการ, เลยเวลาเข้านอน
 48. after the fact
  แปลว่า หลังเกิดเหตุ
 49. after the style of
  แปลว่า เหมือนกับ, เลียนแบบ
 50. against someone's will
  แปลว่า ปราศจากความเห็นพ้อง
 51. ahead of one's time
  แปลว่า ล้ำหน้า, สติเฟื่อง
 52. ahead of time
  แปลว่า ก่อนเวลา
 53. aid and abet someone
  แปลว่า ช่วยเหลือ (คนทำผิด)
 54. air one's dirty linen in public
  แปลว่า พูดถึงเรื่องส่วนตัวในที่สาธารณะ, เผยเรื่องส่วนตัวต่อสาธารณะ
 55. air one's grievances
  แปลว่า ร้องเรียน
 56. airs and graces
  แปลว่า มีมาดดี
 57. alive and kicking
  แปลว่า แข็งแรงดี (คำไม่เป็นทางการ), แข็งแกร่ง
 58. alive with
  แปลว่า เต็มไปด้วย, ปกคลุมไปด้วย
 59. all and sundry
  แปลว่า ทุกคน, ทั้งหมด
 60. all at once
  แปลว่า ทันทีทันใด
 61. all better now
  แปลว่า ดีขึ้น, หาย
 62. all day long
  แปลว่า ตลอดวัน, ทั้งวัน
 63. all dressed up
  แปลว่า แต่งตัวเต็มยศ, แต่งตัวทางการ, แต่งตัวดีที่สุด
 64. all for something
  แปลว่า เชื่ออย่างยิ่งว่าบางสิ่งจะถูกกระทำ
 65. all hours (of the day and night)
  แปลว่า เช้ามากหรือดึกมาก
 66. all in
  แปลว่า เหน็ดเหนื่อย (คำไม่เป็นทางการ), อ่อนล้า, หมดแรง
 67. all in a day's work
  แปลว่า เรื่องประจำวัน, เรื่องปกติ, เรื่องทั่วไป
 68. all in all
  แปลว่า โดยรวม, ดูโดยรวม, พิจารณาจากทั้งหมดแล้ว
 69. all in good time
  แปลว่า ในไม่ช้า
 70. all in one breath
  แปลว่า (พูด) กระหืดกระหอบ
 71. all in one piece
  แปลว่า อย่างปลอดภัย, อย่างไม่เสียหาย, อย่างไม่บุบสลาย
 72. all manner of someone or something
  แปลว่า ทุกประเภท, ทุกแบบ
 73. all my eye (and Betty Martin)
  แปลว่า ไม่จริง, ไม่เป็นไปตามนั้น
 74. all night long
  แปลว่า ตลอดคืน
 75. all of a sudden
  แปลว่า ทันทีทันใด, อย่างปุบปับ, ในทันทีทันใด
 76. all of a sudden
  แปลว่า ทันทีทันใด, ทันที
 77. all out effort
  แปลว่า พยายามอย่างยิ่ง, อุตสาหะมาก
 78. all over
  แปลว่า เสร็จสิ้น, ยุติ, จบ
 79. all over
  แปลว่า ทุกแห่งหน, ทุกที่
 80. all over bar the shouting
  แปลว่า จบสิ้นอย่างไม่เป็นทางการ
 81. all over the place
  แปลว่า ทุกหนแห่ง, ทุกที่, ทุกแห่ง
 82. all over with
  แปลว่า จบสิ้น, เสร็จ
 83. all right
  แปลว่า น่าพอใจ, ถูกต้อง, สมควร
 84. all right with someone
  แปลว่า (บางคน) ยอมรับได้, ไม่ว่าอะไร
 85. All roads lead to Rome
  แปลว่า มีหลายวิธีที่จะช่วยให้ไปถึงจุดมุ่งหมายเดียวกัน
 86. all roads lead to Rome
  แปลว่า มีหลายวิธีที่จะทำให้เกิดผลอย่างเดียวกัน, ทำให้เกิดผลอย่างเดียวไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม
 87. all set (to do something)
  แปลว่า เตรียมพร้อมที่จะทำบางสิ่ง
 88. all skin and bones
  แปลว่า ผอมมาก, ผอมแห้ง
 89. all systems go
  แปลว่า ทุกอย่างพร้อมแล้ว
 90. all talk
  แปลว่า ดีแต่พูด
 91. All that glitters is not gold
  แปลว่า สิ่งที่เห็นว่ามีเสน่ห์น่าหลงใหลไม่ได้มีค่าเสมอไป, สิ่งที่ชวนมองไม่ได้มีค่าเสมอไป
 92. all the livelong day
  แปลว่า ตลอดวัน (ทางวรรณคดี), ทั้งวัน
 93. all the rage
  แปลว่า (เป็นที่) นิยมในปัจจุบัน, เป็นแฟชั่นใหม่
 94. all the same
  แปลว่า แต่กระนั้น, อย่างไรก็ตาม
 95. all the same
  แปลว่า ถึงอย่างไรก็ตาม, ถึงอย่างนั้น, แต่กระนั้น
 96. all the same (to)
  แปลว่า ไม่มีผล (ต่อบางคน), ไม่กระทบกระเทือน (ต่อบางคน)
 97. all the time
  แปลว่า โดยตลอด (มักเป็นเรื่องความลับหรือการหลอกลวง)
 98. all the time
  แปลว่า ตลอดเวลา, อย่างต่อเนื่อง
 99. all to the good
  แปลว่า เป็นประโยชน์, เป็นการดี, ดีที่สุดแล้ว, ดีแล้ว
 100. all told
  แปลว่า รวมทั้งหมดแล้ว, โดยรวมแล้ว

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ IDM"