ภาษาไทย

หยุดแล่น, จอดเรือ

PHRV

ภาษาอังกฤษ bring to

 ภาพประกอบ

  • หยุดแล่น, จอดเรือ ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หยุดแล่น, จอดเรือ แปลว่า bring to ประเภท PHRV หมวด PHRV

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

be drunk be equal be oily be rich be very hungry bet blame bring about to bring home to bring to bring to attention bring up to

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "หยุดแล่น, จอดเรือ"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"