ภาษาอังกฤษ break up, break-up

ดูเนื้อหาของทั้ง 2 คำ ตามด้านล่าง

ภาษาอังกฤษ

break up

PHRV

แปลว่า ทำลาย

Posted on by Admin

แปลว่า ทำให้แหลก, ทำให้แตกละเอียด, แหลก, ทำให้แตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย

Posted on by Admin

แปลว่า ทำให้ขบขัน (คำไม่เป็นทางการ), ทำให้ขำ

Posted on by Admin

แปลว่า แตกกลุ่ม, เลิกเกาะกลุ่ม

Posted on by Admin

แปลว่า ปิดภาคเรียน, หยุดเรียน

Posted on by Admin

แปลว่า ทำให้เศร้าโศก

Posted on by Admin

แปลว่า แบ่งออกเป็นส่วนเล็กๆ

Posted on by Admin

แปลว่า ยุติ, เลิก, หยุด, ระงับ

Posted on by Admin

แปลว่า เลิกกัน, แยกทางกัน, ไม่อยู่ร่วมกัน

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ทำลาย หมายถึง:

 1. ก. อาการที่ทําให้สิ่งซึ่งเป็นกลุ่มก้อนแตกหักหรือพังกระจัดกระจาย, ทําให้พัง เช่น ทําลายกําแพง, ทําให้ฉิบหาย เช่น ทําลายวงศ์ตระกูล, ทําให้หมดสิ้นไป เช่น ทําลายชื่อเสียง ทําลายหลักฐาน. (แผลงมาจากทลาย).

ภาษาอังกฤษ

break-up

N

แปลว่า การยุติความสัมพันธ์หรือการร่วมมือ

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

 • break up
 • break-up
 • break up
 • break up
 • break up
 • break up
 • break up
 • break up
 • break up
 • break up

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "break up"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"