ภาษาไทย

เลิกกัน, แยกทางกัน, ไม่อยู่ร่วมกัน

PHRV

ภาษาอังกฤษ break up

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • เลิกกัน, แยกทางกัน, ไม่อยู่ร่วมกัน

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "เลิกกัน, แยกทางกัน, ไม่อยู่ร่วมกัน"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"