EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

fence

N

แปลว่า รั้ว

ตัวอย่าง พวกเราช่วยกันปักไม้เพื่อทำเป็นรั้ว

เพิ่มเติม เครื่องล้อมกันเป็นเขตของบ้าน

แปลว่า ฟันดาบ

ตัวอย่าง เขาเลือกเรียนฟันดาบ เพราะชอบมาตั้งแต่เด็กๆ แล้ว

เพิ่มเติม การต่อสู้กันด้วยดาบ

แปลว่า รั้ว, กำแพง, ที่กั้น, สิ่งกีดขวาง

แปลว่า ผู้ซื้อหรือขายของโจร (คำสแลง), ผู้ซื้อหรือขายของที่โขมยมา

VT

แปลว่า ล้อมรั้ว, กั้นรั้ว

แปลว่า ซื้อหรือขายของโจร (คำสแลง), ซื้อหรือขายของที่โขมยมา

V

แปลว่า ล้อมรั้ว

ตัวอย่าง เจ้าหน้าที่เขตสงวนพันธุ์สัตว์ป่าล้อมรั้วอย่างหนาแน่น เพื่อป้องกันมิให้นายพรานเข้ามาล่าสัตว์ในบริเวณนั้น

แปลว่า กั้นรั้ว

ตัวอย่าง พ่อกั้นรั้วหลังบ้าน

VI

แปลว่า โต้เถียง, โต้แย้ง

แปลว่า พูดหลบหลีก, พูดเลี่ยง, เลี่ยงไม่ตอบคำถาม

ความหมายในพจนานุกรมไทย ของคำที่มีความหมายคล้าย fence

 1. รั้ว หมายถึง น. เครื่องล้อมกันเป็นเขตของบ้านเป็นต้น มักทำด้วยเรียวไผ่ ต้นไม้ขนาดเล็ก หรือสังกะสี เช่น รั้วมะขามเทศ รั้วสังกะสี, โดยปริยายเรียกทหารซึ่งทำหน้าที่เป็นกำลังป้องกันชาติว่า รั้วของชาติ.

 ภาพประกอบ

 • fence แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ fence แปลว่า รั้ว ประเภท N ตัวอย่าง พวกเราช่วยกันปักไม้เพื่อทำเป็นรั้ว เพิ่มเติม เครื่องล้อมกันเป็นเขตของบ้าน หมวด N
 • fence แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ fence แปลว่า ล้อมรั้ว, กั้นรั้ว ประเภท VT หมวด VT
 • fence แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ fence แปลว่า ฟันดาบ ประเภท N ตัวอย่าง เขาเลือกเรียนฟันดาบ เพราะชอบมาตั้งแต่เด็กๆ แล้ว เพิ่มเติม การต่อสู้กันด้วยดาบ หมวด N
 • fence แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ fence แปลว่า ล้อมรั้ว ประเภท V ตัวอย่าง เจ้าหน้าที่เขตสงวนพันธุ์สัตว์ป่าล้อมรั้วอย่างหนาแน่น เพื่อป้องกันมิให้นายพรานเข้ามาล่าสัตว์ในบริเวณนั้น หมวด V
 • fence แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ fence แปลว่า รั้ว, กำแพง, ที่กั้น, สิ่งกีดขวาง ประเภท N หมวด N
 • fence แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ fence แปลว่า โต้เถียง, โต้แย้ง ประเภท VI หมวด VI
 • fence แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ fence แปลว่า ผู้ซื้อหรือขายของโจร (คำสแลง), ผู้ซื้อหรือขายของที่โขมยมา ประเภท N หมวด N
 • fence แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ fence แปลว่า ซื้อหรือขายของโจร (คำสแลง), ซื้อหรือขายของที่โขมยมา ประเภท VT หมวด VT
 • fence แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ fence แปลว่า กั้นรั้ว ประเภท V ตัวอย่าง พ่อกั้นรั้วหลังบ้าน หมวด V
 • fence แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ fence แปลว่า พูดหลบหลีก, พูดเลี่ยง, เลี่ยงไม่ตอบคำถาม ประเภท VI หมวด VI

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

fall family fan federation fence out fence with fire fit fitting flog forbid forget

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "fence"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"