ภาษาอังกฤษ

halo

N

แปลว่า รัศมี, ฉัพพรรณรังสี

Posted on by Admin

แปลว่า รัศมี

ตัวอย่าง พระพุทธรูปองค์นี้มีรัศมีเป็นรูปเปลวไฟ

เพิ่มเติม แสงสว่างที่พวยพุ่งออกจากจุดกลาง

Posted on by Admin

แปลว่า ประภามณฑล

ตัวอย่าง เมื่อกำลังทรงบำเพ็ญสมาธินั้น พระพุทธองค์ได้ทรงเปล่งประภามณฑลออกมารอบพระวรกาย

เพิ่มเติม รัศมีที่พวยพุ่งขึ้นจากศีรษะของผู้ศักดิ์สิทธิ์และพระพุทธรูป

Posted on by Admin

แปลว่า ความรุ่งโรจน์

Posted on by Admin

VI

แปลว่า ทรงกลด, มีรัศมี, ล้อมรอบด้วยรัศมี

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย รัศมี หมายถึง:

  1. น. แสงสว่างที่พวยพุ่งออกจากจุดกลาง, แสงสว่าง; เส้นที่ลากจากจุดศูนย์กลางของวงกลมไปถึงเส้นรอบวง. (ส.; ป. รํสิ).

พจนานุกรมไทย ประภามณฑล หมายถึง:

  1. น. รัศมีที่พวยพุ่งขึ้นจากศีรษะของผู้ศักดิ์สิทธิ์และพระพุทธรูป.

 ภาพประกอบ

  • halo
  • halo
  • halo
  • halo
  • halo

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "halo"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"