EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

box

V

แปลว่า ต่อย

ตัวอย่าง วินัยต่อยกับสมหมายที่สนามบอลเมื่อวานนี้

เพิ่มเติม เอาของแข็งหรือของหนักตีหรือทุบให้แตกออก

Posted on by Admin

แปลว่า ชกมวย

ตัวอย่าง เขาออกจากบ้านมาเสี่ยงโชคด้วยการเป็นนักมวย ขึ้นชกมวยที่ต่างๆ จนมีชื่อเสียง

Posted on by Admin

แปลว่า ออกโทรทัศน์

Posted on by Admin

แปลว่า ชก

ตัวอย่าง นักมวยคนนี้ชกเก่งมาก ชนะทุกครั้งที่ขึ้นเวที

Posted on by Admin

แปลว่า ชกต่อย

ตัวอย่าง คนงานในโรงงานนี้อันธพาลมาก มีเรื่องต้องชกต่อยกันทุกวัน

Posted on by Admin

แปลว่า ออกโทรทัศน์

ตัวอย่าง เขาได้ออกโทรทัศน์เป็นครั้งแรกในชีวิต

เพิ่มเติม ปรากฏภาพอยู่ในรายการโทรทัศน์

Posted on by Admin

CLAS

แปลว่า หีบ

ตัวอย่าง ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นำนาฬิกากับหินและหีบดนตรีขนาดใหญ่ 1 หีบมาแสดงในงาน

เพิ่มเติม ลักษณนามของหีบ

Posted on by Admin

แปลว่า กลัก

ตัวอย่าง ไม้ขีดทั้งกลักเหลือไม้ขีดอยู่ 2 ก้าน

เพิ่มเติม ลักษณนามของของที่เป็นกล่องเล็กๆ

Posted on by Admin

N

แปลว่า ลัง

ตัวอย่าง ภายในลังนั้นเป็นหนังสือชาวกรุงล้วนๆ

เพิ่มเติม ภาชนะต่อด้วยไม้หรือสานเป็นรูปสี่เหลี่ยมคล้ายหีบ สำหรับบรรจุสิ่งของ

Posted on by Admin

แปลว่า กล่อง

ตัวอย่าง เด็กๆ เก็บของเล่นใส่กล่องหลังจากเลิกเล่นแล้ว

เพิ่มเติม ภาชนะใส่สิ่งของ มีฝาปิด อาจมีรูปร่างกลมหรือสี่เหลี่ยม

Posted on by Admin

แปลว่า ล้อมกรอบ

ตัวอย่าง ถ้าต้องการอ่านบทความเกี่ยวกับมหาเศรษฐีของโลก สามารถอ่านรายละเอียดได้ในล้อมกรอบ

Posted on by Admin

แปลว่า ช่องสี่เหลี่ยม

Posted on by Admin

แปลว่า กล่อง, หีบ, ลัง, กลัก, คอก

Posted on by Admin

แปลว่า คอกสำหรับคนดูในโรงละคร

Posted on by Admin

แปลว่า ที่นั่งคนขับรถม้า

Posted on by Admin

แปลว่า การต่อย, การตบ

Posted on by Admin

แปลว่า ต้นไม้ชนิดหนึ่งใช้ทำเครื่องแกะสลักและไม้บรรทัด

Posted on by Admin

แปลว่า การตบ (ด้วยมือ), การตี, การต่อย

Posted on by Admin

แปลว่า ต้นไม้ชนิดหนึ่ง

Posted on by Admin

VT

แปลว่า ใส่กล่อง

Posted on by Admin

SL

แปลว่า โทรทัศน์

Posted on by Admin

แปลว่า ช่องคลอด

Posted on by Admin

แปลว่า ทวารหนัก

Posted on by Admin

VI

แปลว่า ตบ, ตี, ต่อยที่หู

Posted on by Admin

แปลว่า ต่อยมวย

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย กลัก หมายถึง:

 1. [กฺลัก] น. สิ่งที่ทําเป็นรูปคล้ายกระบอกสําหรับบรรจุของเล็ก ๆ น้อย ๆ หรือของขนาดเล็ก มีฝาสวมปาก เช่น กลักพริก กลักเกลือ, ซองยาสูบทําด้วยเมล็ดตาล มีฝาสวมปาก, สิ่งที่ทําเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดเล็ก มีลิ้นชักเข้าออกได้ สําหรับบรรจุไม้ขีดไฟ เรียกว่า กลักไม้ขีดไฟ, กล่องไม้ขีดไฟ ก็เรียก.

พจนานุกรมไทย กล่อง หมายถึง:

 1. [กฺล่อง] น. ภาชนะใส่สิ่งของรูปกลมหรือเหลี่ยมมีฝาปิด, สิ่งที่ทําเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดเล็ก มีลิ้นชักเข้าออกได้ สําหรับบรรจุไม้ขีดไฟ เรียกว่า กล่องไม้ขีดไฟ, กลักไม้ขีดไฟ ก็เรียก.

พจนานุกรมไทย ชก หมายถึง:

 1. ก. ต่อยด้วยหมัดหรือกําปั้น.

พจนานุกรมไทย ชกมวย หมายถึง:

 1. น. ชื่อเพลงไทยทำนองหนึ่ง.

พจนานุกรมไทย ต่อย หมายถึง:

 1. ก. ชก เช่น ต่อยปาก, เอาของแข็งหรือของหนักตีหรือทุบให้ลิ ให้แตก ให้หลุดออก เช่น ต่อยหิน ต่อยมะพร้าว; ใช้เหล็กในที่ก้นแทงเอา เช่น ผึ้งต่อย มดตะนอยต่อย; โดยปริยายหมายความว่า ทําให้แตก เช่น เด็กเอาจานไปต่อยเสียแล้ว. น. ชื่อเพลงไทยจำพวกหนึ่ง มีชื่อขึ้นต้นด้วยคำว่า ต่อย เช่น ต่อยมวย ต่อยรูป.

พจนานุกรมไทย ลัง หมายถึง:

 1. น. ชื่อปลาทะเลชนิด Rastrelliger kanagurta ในวงศ์ Scombridae รูปร่างและลักษณะทั่วไปคล้ายปลาทู แต่ขนาดใหญ่และลําตัวแคบกว่าเล็กน้อย ข้างตัวมีลายเส้นสีหม่นพาดตามยาว ๒-๓ ทาง มีชุกชุมในบริเวณห่างฝั่งมากกว่า, ทู หรือ ทูโม่ง ก็เรียก.

 2. น. ภาชนะต่อด้วยไม้หรือสานเป็นรูปสี่เหลี่ยมคล้ายหีบ สําหรับบรรจุสิ่งของ, โดยปริยายหมายถึงสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น ลังพลาสติก ลังกระดาษ.

พจนานุกรมไทย ล้อมกรอบ หมายถึง:

 1. ก. รุมล้อมเข้ามาเพื่อจะทำร้าย, ล้อม ก็ว่า.

พจนานุกรมไทย หีบ หมายถึง:

 1. ก. บีบเค้นให้ส่วนที่ต้องการออกมา เช่น หีบอ้อย หีบฝ้าย.

 2. น. ภาชนะใส่สิ่งของ รูปทรงสี่เหลี่ยมเป็นต้น มีฝา.

พจนานุกรมไทย ออกโทรทัศน์ หมายถึง:

 1. ก. ปรากฏตัวหรือแพร่ภาพทางโทรทัศน์.

พจนานุกรมไทย โทรทัศน์ หมายถึง:

 1. น. กระบวนการถ่ายทอดเสียงและภาพได้พร้อมกันจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง โดยวิธีเปลี่ยนคลื่นเสียงและภาพให้เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกสู่อากาศ, เรียกเครื่องที่มีหน้าที่ดังกล่าวว่า เครื่องส่งโทรทัศน์ และเรียกเครื่องที่มีหน้าที่เปลี่ยนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ได้รับจากเครื่องส่งโทรทัศน์ให้กลับเป็นคลื่นเสียงและภาพตามเดิมว่า เครื่องรับโทรทัศน์. (อ. television).

 ภาพประกอบ

 • box แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ box แปลว่า ต่อย ประเภท V ตัวอย่าง วินัยต่อยกับสมหมายที่สนามบอลเมื่อวานนี้ เพิ่มเติม เอาของแข็งหรือของหนักตีหรือทุบให้แตกออก หมวด V
 • box แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ box แปลว่า ชกมวย ประเภท V ตัวอย่าง เขาออกจากบ้านมาเสี่ยงโชคด้วยการเป็นนักมวย ขึ้นชกมวยที่ต่างๆ จนมีชื่อเสียง หมวด V
 • box แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ box แปลว่า หีบ ประเภท CLAS ตัวอย่าง ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นำนาฬิกากับหินและหีบดนตรีขนาดใหญ่ 1 หีบมาแสดงในงาน เพิ่มเติม ลักษณนามของหีบ หมวด CLAS
 • box แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ box แปลว่า ลัง ประเภท N ตัวอย่าง ภายในลังนั้นเป็นหนังสือชาวกรุงล้วนๆ เพิ่มเติม ภาชนะต่อด้วยไม้หรือสานเป็นรูปสี่เหลี่ยมคล้ายหีบ สำหรับบรรจุสิ่งของ หมวด N
 • box แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ box แปลว่า ออกโทรทัศน์ ประเภท V หมวด V
 • box แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ box แปลว่า ชก ประเภท V ตัวอย่าง นักมวยคนนี้ชกเก่งมาก ชนะทุกครั้งที่ขึ้นเวที หมวด V
 • box แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ box แปลว่า กล่อง ประเภท N ตัวอย่าง เด็กๆ เก็บของเล่นใส่กล่องหลังจากเลิกเล่นแล้ว เพิ่มเติม ภาชนะใส่สิ่งของ มีฝาปิด อาจมีรูปร่างกลมหรือสี่เหลี่ยม หมวด N
 • box แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ box แปลว่า กลัก ประเภท CLAS ตัวอย่าง ไม้ขีดทั้งกลักเหลือไม้ขีดอยู่ 2 ก้าน เพิ่มเติม ลักษณนามของของที่เป็นกล่องเล็กๆ หมวด CLAS
 • box แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ box แปลว่า ชกต่อย ประเภท V ตัวอย่าง คนงานในโรงงานนี้อันธพาลมาก มีเรื่องต้องชกต่อยกันทุกวัน หมวด V
 • box แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ box แปลว่า ล้อมกรอบ ประเภท N ตัวอย่าง ถ้าต้องการอ่านบทความเกี่ยวกับมหาเศรษฐีของโลก สามารถอ่านรายละเอียดได้ในล้อมกรอบ หมวด N
 • box แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ box แปลว่า ออกโทรทัศน์ ประเภท V ตัวอย่าง เขาได้ออกโทรทัศน์เป็นครั้งแรกในชีวิต เพิ่มเติม ปรากฏภาพอยู่ในรายการโทรทัศน์ หมวด V
 • box แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ box แปลว่า ช่องสี่เหลี่ยม ประเภท N หมวด N
 • box แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ box แปลว่า กล่อง, หีบ, ลัง, กลัก, คอก ประเภท N หมวด N
 • box แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ box แปลว่า ใส่กล่อง ประเภท VT หมวด VT
 • box แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ box แปลว่า โทรทัศน์ ประเภท SL หมวด SL
 • box แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ box แปลว่า คอกสำหรับคนดูในโรงละคร ประเภท N หมวด N
 • box แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ box แปลว่า ที่นั่งคนขับรถม้า ประเภท N หมวด N
 • box แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ box แปลว่า การต่อย, การตบ ประเภท N หมวด N
 • box แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ box แปลว่า ช่องคลอด ประเภท SL หมวด SL
 • box แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ box แปลว่า ตบ, ตี, ต่อยที่หู ประเภท VI หมวด VI
 • box แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ box แปลว่า ทวารหนัก ประเภท SL หมวด SL
 • box แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ box แปลว่า ต้นไม้ชนิดหนึ่งใช้ทำเครื่องแกะสลักและไม้บรรทัด ประเภท N หมวด N
 • box แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ box แปลว่า การตบ (ด้วยมือ), การตี, การต่อย ประเภท N หมวด N
 • box แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ box แปลว่า ต้นไม้ชนิดหนึ่ง ประเภท N หมวด N
 • box แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ box แปลว่า ต่อยมวย ประเภท VI หมวด VI

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "box"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"